Wikiscan
ta.wiktionary.org

Statistics on recent changes

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
1.2 k00முதற் பக்கம்
16711002.4 kஅடுக்குத் தொடர்
17000திடம்
422286548286எரிக்கமுடியாத
211-785785289கூட்டுக்கனி
201232323.2 kபெண்
212282594282கொத்தடிமைத்தனம்
15121081162.3 kஆடை
411283283283நூல் விற்பனையாளர்
411281281281குடல் ஒட்டறுவை
311295295295கூட்டு நனவிலி
311290290290தொகுப்பு வெறி
311291291291வட்டாரக் கல்வியகம்
311287287287உருகும் தன்மை
311288288288கூட்டு வாழ்க்கை
311286286286பேச்சு வழக்கியல்
311286286286வயிற்றுப் பொருமல்
311285285285குடல் துளையிடல்
311285285285கூழ்ம மண்
311285285285சீம்பால் நோய்
311282282282வண்ண ஓவியர்
311284284284வன்தோல்
311282282282குடியேறுநர்
311282282282விழிவெண்படல் அழற்சி
311283283283புத்தகச் சிறு வணிகர்
311282282282கூட்டுவஞ்சனை
311282282282தாய்ச்சீம் பால்
311282282282திருச்சுற்று (சிற்பக்கலை)
311283283283சாய வணிகர்
311283283283வண்ணச்சாயல்
311284284284வண்ணக் குறியீடு
311284284284கதிர்வீச்சுக் கண் மருத்துவம்
311284284284நிறமானி
311283283283உடன் உரையாளர்
311284284284கருவிழிநோய்
311279279279கூரிழைமம்
311281281281கமுக்கமாய்ப் பேசு
311280280280கூழ்மம்
311281281281பேருரு
311278278278ஓரத்தடை
311277277277முரட்டுக் கம்பளி
311278278278வியத்தகு ஆள்
311-64064047demonetization
211288288288கழுத்து மூச்சு
211281281281மரபுவழி விழிக்கோளாறு
211279279279பெருவடு
311289289289மடிவாயில்
311289289289வளை இறுக்கி
311287287287இறங்கு காற்று
311286286286குழப்ப மனஅழுத்தம்
311287287287சிறு கணக்கு
311287287287பள்ளத்தாக்குக் காற்று
311282282282உயிரணுத்திரள்
311282282282மரபணு வகைப்பாடு
311284284284கழுத்தழுகல் நோய்
311280280280தோணித்துறை வாடகை
311278278278பனிக்கடற் படகு
311277277277குளிர்வி
311278278278பனிக்கடற்படகு
211290290290தெரிவு மருத்துவம்
211282282282உட்கருவகை
111297297297கூற்றிடை ஏரணம்
111295295295கருப்பையுள் கருவுறுதல்
111297297297இணைய நெறிமுறை
111295295295கடு மூளையழற்சி
61278783.9 kசிதை
211280280280பெருங்குடலழற்சி
111293293293தெரிவு உளவியல்
111294294294விரலிடை மூட்டு
111293293293அறிதிறக் குலைவு
111293293293இதழியல் எழுத்து நடை
111293293293செறிந்த பண்புகள்
111292292292விரலிடைவெளி
111294294294வியப்பிடைச் சொல்லாக்கக் கொள்கை
111294294294மனப் போராட்டம்
111292292292அக எதிரொளிப்பு
111292292292சீரியக்கப் பயிற்சி
111293293293இளங்குற்றவாளிகள் சட்டம்
111292292292பாசன நடைமுறை
111289289289குடலுறிஞ்சி
111290290290ஊடுபிணைப்பு இரட்டையர்
111291291291தடுப்பு வடிகால்
111291291291செறிவு (தொகுப்பு) மாறிலி
111289289289ஒருங்கமை சில்லுகள்
111289289289ஒருநாட் சந்தை
111289289289செல்லாத ஒப்பந்தம்
111291291291தோல்வியச்சம்
111289289289அகநோக்கு உளஆய்வு
111290290290ஒட்டா மண்
111290290290மீட்கவியலா நிலை
111291291291பாசனப் பாலம்
111291291291பயிர் இடைவெளி
111289289289சம அச்சுத் தொகுதி
111290290290பண வெளியீடு
111290290290அறிதிறன் மருத்துவம்
111289289289மண்வளங் கூட்டும் வேளாண்மை
111291291291கூட்டாகத் தீங்கிழைப்போர்
111289289289நடுநிலைமைப் புரவலர்
111289289289நயன்மைப்புரவலர்
111291291291காப்பு மெருகெண்ணெய்
111290290290உயிரிடை வெடிப்பொலி
111286286286மலையுச்சிகளுக்கு இடையில்
111286286286கட்டுபடுத்தவியலாத
111286286286உட்பிணைத்தல்
111286286286உரையாடுமன்றம்
111287287287இணை சாய்வு மடிப்பு
111287287287இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டம்
111287287287வியப்புக்குறிவகை
111286286286மீட்கவியலாத
111286286286ஒருங்கிணைத்துப் பின்னல்
111286286286ஒற்றர்
111288288288அகச் சந்தையிடல்
111287287287இனக்கமின்மை
111288288288கூட்டுச் சிக்கல்
111286286286முன் கோபி
111288288288அறிதல் இலக்கிய உத்தி
111286286286ஒட்டுமண்
111287287287நெருக்க நடை
111288288288கூட்டுரிமையாண்மை
111287287287சமபடியாக்கம்
111286286286இசைக்குழு இயக்குபவர்
111286286286படைவீரர் அங்காடி
111287287287கற்குழம்பு நீர்
111286286286சிறார் காப்பகம்
111288288288ஆய்வுக்குறிப்பு
111288288288இருமனத்தன்
111286286286இயல்பூக்கமான
111287287287உள்ளுணர்வியம்
111286286286படைவீரர் மாளிகை
111287287287உருச்சிதைந்த காசு
111286286286வெண்களிமண்ணாக்கம்
111288288288நுண் கருவியியல்
111285285285இசைக்கருவி கதம்ப இசை
111284284284மகப்பேற்றுக்காலம்
111284284284வெறியூட்டியளவி
111283283283பின்னிக்கிடத்தல்
111285285285கைவினைப் பொருட்கள்
111283283283தொடர்பற்ற
111283283283உருச்சுருக்கு
111284284284வியப்பு வினா
111285285285இடைக்காலத் தடை
111285285285இணைத்துமுடைந்த
111284284284நாள வழி
111283283283உள்ளிணைப்பு
111285285285புரட்சி செய்தல்
111285285285இந்நிகழ்வு
111284284284பணம் வழங்கு எந்திர ஊடுருவல்
111284284284இடைச் சேர்க்கை
111285285285நடப்பு நேர்வு
111283283283காற்று மண்டலம்
Graphique des modifications pour les dernières 24 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 24 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 24 heures