Wikiscan
ta.wiktionary.orgDateTotalArticleபயனர்விக்சனரிபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புModuleGadgetGadget definition
30 September
81
78
96 %
1
1.2 %
1
1.2 %
29 September
94
86
91 %
1
1.1 %
1
1.1 %
28 September
137
130
95 %
1
0.7 %
1
0.7 %
27 September
98
92
94 %
5
5.1 %
26 September
78
75
96 %
1
1.3 %
25 September
310
306
99 %
3
1.0 %
24 September
317
293
92 %
2
0.6 %
9
2.8 %
23 September
1,938
1,923
99 %
8
0.4 %
22 September
191
184
96 %
2
1.0 %
1
0.5 %
21 September
145
135
93 %
2
1.4 %
20 September
140
123
88 %
9
6.4 %
19 September
142
132
93 %
1
0.7 %
18 September
156
141
90 %
2
1.3 %
3
1.9 %
17 September
255
240
94 %
1
0.4 %
3
1.2 %
1
0.4 %
16 September
583
559
96 %
4
0.7 %
5
0.9 %
15 September
474
445
94 %
5
1.1 %
6
1.3 %
1
0.2 %
14 September
257
243
95 %
2
0.8 %
4
1.6 %
1
0.4 %
13 September
1,276
1,237
97 %
2
0.2 %
16
1.3 %
1
0.1 %
12 September
976
945
97 %
4
0.4 %
1
0.1 %
1
0.1 %
11 September
1,412
1,385
98 %
4
0.3 %
5
0.4 %
10 September
668
652
98 %
1
0.1 %
2
0.3 %
1
0.1 %
9 September
617
613
99 %
1
0.2 %
1
0.2 %
8 September
408
394
97 %
1
0.2 %
3
0.7 %
7 September
165
153
93 %
10
6.1 %
6 September
159
145
91 %
4
2.5 %
4
2.5 %
5 September
267
217
81 %
1
0.4 %
9
3.4 %
36
13 %
4 September
315
271
86 %
2
0.6 %
11
3.5 %
22
7.0 %
3 September
248
233
94 %
8
3.2 %
2
0.8 %
2 September
204
183
90 %
5
2.5 %
3
1.5 %
6
2.9 %
1 September
100
85
85 %
11
11 %
1
1.0 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்சனரி பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுModule talkGadget talkGadget definition talk
30 September
1
1.2 %
29 September
6
6.4 %
28 September
3
2.2 %
2
1.5 %
27 September
1
1.0 %
26 September
1
1.3 %
1
1.3 %
25 September
1
0.3 %
24 September
11
3.5 %
2
0.6 %
23 September
7
0.4 %
22 September
4
2.1 %
21 September
8
5.5 %
20 September
2
1.4 %
6
4.3 %
19 September
2
1.4 %
6
4.2 %
1
0.7 %
18 September
7
4.5 %
3
1.9 %
17 September
6
2.4 %
4
1.6 %
16 September
3
0.5 %
12
2.1 %
15 September
10
2.1 %
6
1.3 %
1
0.2 %
14 September
3
1.2 %
4
1.6 %
13 September
11
0.9 %
8
0.6 %
1
0.1 %
12 September
1
0.1 %
22
2.3 %
2
0.2 %
11 September
4
0.3 %
8
0.6 %
6
0.4 %
10 September
9
1.3 %
3
0.4 %
9 September
2
0.3 %
8 September
10
2.5 %
7 September
2
1.2 %
6 September
2
1.3 %
4
2.5 %
5 September
2
0.7 %
2
0.7 %
4 September
1
0.3 %
1
0.3 %
6
1.9 %
1
0.3 %
3 September
4
1.6 %
1
0.4 %
2 September
7
3.4 %
1 September
3
3.0 %